Hver fredag t.o.m. 4. august

Pizza
og sjømat

Pizza hver dag fra kl. 12.00
Sjømat fredager fra kl. 17.00

Velkommen til
Hev Ringebu